สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

‎กระดุมมุก

‎กระดุมมุก

 ‎ ‎ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่คิดเป็นผลงานชิ้นเอกของ “ความคิดถึงสําหรับแสงสว่าง” ของเขาผู้มี ประสบการณ์สารคดีชาวชิลี ‎‎Patricio Guzmán‎‎ เปลี่ยนความสนใจของเขาจากทะเลทรายพื้นเมืองของเขาไปยังทะเลที่เรียงรายไปตามชายฝั่งที่ยาวอย่างงดงาม สําหรับความยาว 80 นาทีส่วนใหญ่ “ปุ่มไข่มุก” นั่งสมาธิบนน้ําและผลกระทบต่อมนุษยชาติ จากนั้นก็ทําให้กลายเป็นความน่ากลัวของระบอบการปกครองของ Pinochet...

Continue reading...